Bilgi Guvenligi Politikasi

Gordion Teknoloji olarak faaliyetlerimizin tamamında Bilgi Güvenliği’ni en üst seviyede tutmak için;

a) Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını,

b) Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılmasını,

c) Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olmasını,

hedefliyoruz.

Üretilen bilginin en üst seviyelerde güvenlik anlayışı içerisinde korunması gerektiği bilinci ile hareket eden Gordion Teknoloji Bilgi Güvenliği konseptinin esasını oluşturan basılı ve elektronik ortamdaki bilgilerin ve yazılım geliştirme prosesindeki iş gereksinimlerinin yasal mevzuat ışığında ve risk metotları kullanılarak “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesi amacıyla;

· Bilgi Güvenliği standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,

· Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,

· Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,

· Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,

· Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek, ana politikalar geliştirmek,

· Başarılı ve etkin işleyen bir bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci oluşturulabilmesi için bu alandaki görev ve sorumlulukların açık ve net bir biçimde belirlemek gerekmektedir.

Sonuç olarak;

Bilgi Güvenliği Politikasının amacı

· Bilgi varlıklarını korumak,

· Bilginin ve verinin gizliliğini sağlamak,

· Bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak

ve böylece Gordion Teknoloji güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmeyi

Taahhüt ederiz.

Working remotely!

Coronavirus Pandemic 🤷‍♂️
we're enjoying our work from home and
looking forward to meeting at our new office!

Around the corner..

We can't wait to roll out our new project
SAP on Azure and new machine learning features

We are hiring!

Open Positions

Can we be friends? Don't be a stranger!
Come on in and check what we got for you.

Career Opportunities